Archiwum: styczeń 2018

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, aby pełnić funkcję administratora systemów informatycznych?

uprawnienia administratora sieci systemów informatycznych

Pełnienie zawodu administratora systemów informatycznych wiąże się z wieloma obowiązkami. Zazwyczaj osoba na tym stanowisku posiada w konkretnym systemie konto, które wiąże się z wieloma bardzo wysokimi uprawnieniami. Rzadko zdarza się, aby administrator znał hasła do kont innych użytkowników, jednak może je dowolnie zmieniać. Podobnie ma dowolność w odbieraniu i nadawaniu różnych uprawnień pozostałym osobom korzystającym z systemu.

Zdarzają się jednak sytuacje, w którym osoba zajmująca to stanowisko nie posiada informacji dotyczących konkretnych haseł. Przez co jest zmuszona do zresetowania funkcji, a dzięki temu użytkownik może przy użyciu swojego komputera zmienić hasło samodzielnie.

Administrator nie jest w stanie w niektórych systemach operacyjnych zmienić właściciela plików. Jednak może przejąć dla siebie pliki innych użytkowników. Tak naprawdę administrator systemów informatycznych posiada bardzo wiele uprawnień, dzięki którym jest w stanie zarządzać w odpowiedni sposób konkretnymi systemami operacyjnymi.

W różnych systemach konta administratora noszą różne nazwy. Idąc za tym w systemach Unix takie konto nazywa się superuser (su) lub root. W kolejnych systemach BBS administratora nazywa się skrótem SysOp. Natomiast w Microsoft Windows osoba przybiera dowolną nazwę.

Administrator systemów informatycznych w banku. Czy to praca dla każdego?

administrator sieci informatycznych w banku

Okazuje się, że informatycy – administratorzy systemów informatycznych znajdą pracę również w bankach. Na czym polega praca na tym stanowisku? Na analizie oraz rozwiązywaniu zgłoszeń użytkowników, podejmowaniu działań naprawczych, które zapewniają ciągłość pracy systemów informatycznych, opracowywaniu procedur operacyjnych i tworzeniu dokumentacji procesowej oraz technicznej.

Administrator systemów informatycznych w banku musi również koordynować pracę IT i dostawców zewnętrznych. Musi rekomendować kształt architektury i wszelkie wybory technologii rozwiązań informatycznych. W tym zawiera się również projektowanie systemu monitoringu w konkretnej dziedzinie.

Informatyk na tym stanowisku powinien też przygotowywać i analizować inicjatywy, które usprawniają procesy, usługi, systemy i przede wszystkim obniżają koszty ich utrzymania. Jest zobowiązany również do monitorowania procesów implementacji inicjatyw. Musi przeprowadzać weryfikacje po wdrożeniu zmian. Osoba na tym stanowisku nie powinna zapominać o analizowaniu trendów zmian w środowiskach informatycznych. Ma to na celu zapobieganie wystąpieniom przeróżnych awarii.

Administrator nieustannie współpracuje z audytorami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Praca jest skomplikowana i trudna. Nie każdy będzie w stanie poradzić sobie ze stawianymi wyzwaniami.

Dowiedz się jakie umiejętności musisz posiadać, aby zostać administratorem systemów informatycznych

umiejętności administratora sieci systemów informatycznych

Aby poznać odpowiedź na pytanie: jakie umiejętności należy posiadać, żeby zostać administratorem systemów informatycznych, najpierw trzeba ustalić jaka jest charakterystyka tego stanowiska pracy.

Otóż osoba zatrudniona jako administrator systemów informatycznych jest odpowiedzialna za obsługę systemów informatycznych klientów konkretnej firmy. Co za tym idzie musi nadzorować oraz wdrażać pewne rozwiązanie. Często są to rozwiązania Microsoft, VMware, Dell, czy Fujitsu, są to też wszelkie oprogramowania aplikacyjne.

Administrator pomaga lokalnie oraz zdalnie. Powinien aktualizować oprogramowania oraz rozwiązywać bieżące problemy techniczne. Codziennie diagnozuje on również różnorakie usterki, przeprowadza instalacje oraz konfiguracje oprogramowani. Dodatkowo jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji.

W związku z tym jakie wymagania są stawiane przed kandydatami na to stanowisko? Jest to doświadczenie oraz chęci do pracy. Ważne są umiejętności instalacji, konfiguracji oraz diagnostyki problemów systemów operacyjnych oraz administracji serwerów. Tak naprawdę wszystko opiera się właśnie o te czynności. Administrator musi mieć otwarty umysł i cały czas się rozwijać.