ASI, czyli Administratora Systemów Informatycznych wyznacza Administrator Danych osobowych, czyli pracodawca, który jest upoważniony do przetwarzania tego rodzaju danych. Administrator Systemów w systemie danych stanowi jedną z ważniejszych funkcji, gdyż realizuje on zadania zmierzające do fizycznego zabezpieczenia danych znajdujących się w systemach informatycznych. ASI dokonuje tego poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń programowych i logicznych.

b41W dobie dzisiejszych, rozbudowanych systemów informatycznych i powszechnych ataków hakerskich administrator systemu informatycznego musi umieć zagwarantować bezpieczeństwo systemowi, z którym pracuje. Musi też znać wymogi prawa, które muszą być spełnione przez systemy informatyczne znajdujące się pod jego pieczą.

Nie każdy absolwent informatyki wie z czym wiąże się praca ASI i na czym ona polega, dlatego warto wziąć udział w szkoleniu przeznaczonym dla przyszłych Administratorów Systemów Informatycznych. Celem takiego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań informatycznych stawianym systemom do zarządzania ochroną danych osobowych oraz nauczenie ich stosowania szablonów zabezpieczeń dla systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych.