na czym polega dostosowywanie systemów informatycznych

Powyższe dostosowywanie dotyczy wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku. W dokumencie chodzi o przetwarzanie danych osobowych i warunków technicznych. Ma to wpływ na systemy informatyczne, które służą właśnie przetwarzaniu danych osobowych, w tym ważne jest między innymi: rejestrowanie dla wszelkich użytkowników innego identyfikatora, używanie mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych, zapewnianie dostępu do systemów informatycznych tylko przy wyłączeniu po wprowadzeniu identyfikatora oraz dokonaniu odpowiedniego uwierzytelnienia, ważne jest również stosowanie haseł dostępu, które składają się minimum z 8 znaków, a w tym są również małe i duże litery, znaki specjalne lub cyfry, a zmiana powinna następować nie rzadziej niż co 30 dni.

Administrator systemów informatycznych musi również zapewnić to, że systemy posiadają możliwość odnotowania zastopowania przetwarzania danych osobowych w oczywistych celach marketingowych, czy wobec przekazywania danych osobowych innym administratorom danych, którzy mogą być niepowołani. Ważne jest też zapewnienie, że systemy mają możliwość odnotowania informacji o źródle danych.